TÄVLINGAR

Tävlingsinformation

Lägg till tävling i kategorin Tävlingsinformation

Småland-Östergötlands CF:s tävlingskommitté

 • ombesörjer att tävlingar officiellt utlyses genom tillkännagivande på www.socf.se
 • mottager anmälningar från distriktets klubbar till divisionsspelet samt de olika distriktsmästerskapen. Anmälningarna ska innehålla lagets namn, 4-5 ordinarie lagmedlemmar, lagets kapten och kaptenens eller vicekaptenens e-postadress.

Anmälningar till divisionsspelet ska skickas via e-post senast dag angiven på hemsidan för division 2, 3 och 4 till distriktets tävlingsledare: tavlingsledare@socf.se.

Beträffande anmälningar till de olika distriktsmästerskapen, se respektive utskickad inbjudan och på hemsidan.

 • upprättar spelprogram, där strävan är att lag från samma klubb om möjligt ska mötas så tidigt som möjligt och hänsyn ska kunna tas till lagens ressträcka
 • skickar fullständigt spelprogram och uppgifter på deltagande lags ordinarie laguppställningar till arrangörsklubbarna
 • ansvarar för utskick av information och lösenord till CupOnline
 • publicerar resultat och tabeller på hemsidan och ser till att resultaten sänds till Svensk Curling
 • införskaffar priser - plaketter och medaljer
 • fördelar arrangörsavgifter till arrangörsklubbarna

Arrangörsklubb

 • ansvarar för tävlingens genomförande
 • tillhandahåller godkänd spelyta och is samt de funktionärer som behövs för tävlingens genomförande – distriktsdomare och banpersonal
 • utser en ansvarig för registrering av resultaten i Cup Online inför varje sammandragning och skickar in namn och e-postadress på den ansvarige till tavlingsledare@socf.se en vecka innan sammandragningen
 • registrerar tävlingsdeltagarna vid lagets första spelpass
 • ansvarar för att fullständiga protokoll upprättas och undertecknas av båda lagens kaptener.
  Observera att protokoll ska upprättas och undertecknas av båda lagens kaptener samt arrangörsklubbens tävlingsledare vid wo-matcher. (Resultat 0-6.)
 • skickar en enkel resultatlista omgående via e-post till samtliga klubbar i distriktet
 • skickar tävlingsresultat samt protokollen till tavlingsledare@socf.se senast 3 dagar efter tävlingen. Adress, se "Tävlingsledning".
 • kan lämna uppgifter om inkvartering på orten, hotell, vandrarhem etc

Copyright © SÖCF 2010-2024