TÄVLINGAR

Tävlingsbestämmelser

Lägg till tävling i kategorin Tävlingsbestämmelser

Divisionsspelet i Småland - Östergötland

Varje serieplats innehas av respektive klubb. Klubben ansvarar för platsen och tillser att den representeras av 4-5 aktiva, registrerade spelare ur den egna klubben.

Uppgifter om lagnamn, namn på de ordinarie lagmedlemmarna och kaptenens eller vicekaptenens e-postadress anmäles till SÖCF av klubben för resp. divisions lag.

För anmälan till divisionsspel i Småland - Östergötland så ska deltagande vara anmält senast det datum ssom anges på hemsidan:
Anmälan sker skriftligt via e-post till tavlingsledare@socf.se.

De tre bäst placerade lagen tilldelas medaljer. Fem medaljer kan delas ut om laget består av fem spelare, som samtliga medverkat i minst en tredjedel av matcherna.

Spelregler

Svenska Curlingförbundets Spel- och ordningsregler gäller förutom vissa undantag som anges nedan:

 • Enlig SCF så är huvudregeln att för att få inleda en tävling eller deltävling ska tävlingen inledas med fyra spelare dock kan i div 2-4 SÖCF lag få inleda med tre spelare om förhinder föreligger detta utan godkännande av SÖCF Tävlingsledare.
 • Matcherna spelas i 8 omgångar och får sluta oavgjort. Två poäng till segrande lag och en poäng till vartdera laget vid oavgjort resultat.
 • Dragning till tee skall ske efter första matchen sista speldagen. Poängmodellen användes.
 • Match ska spelas på angiven ort och tidpunkt enligt spelschema på www.socf.se. Flyttning av match avseende datum, ort eller tidpunkt är ej tillåten. Tidpunkt för matchstart, för att komprimera dagsschemat, får endast ändras av tävlingsledare på plats.

 

Walk-Over

 • Lag/Klubb som lämnar walk-over utan giltiga skäl diskvalificeras ur serien Det diskvalificerade lagets alla matcher stryks och laget flyttas ner till sista plats i en lägre serie.
 • Godkända giltiga skäl avgörs av SÖCF:s tävlingsledare och i vissa fall dess styrelse. I brådskande ärenden så kan tävlingsledaren på plats godkänna WO. Godkänd WO kan endast lämnas för en sammandragning och då förlorar WO-laget med 0-6 i dessa matcher.
 • Överenskommen walk-over kan dock medges i sista sammandragningen, om matchen är betydelselös för både upp- och nedflyttning dock endast efter medgivande av tävlingsledaren på plats.
 • Godkänd walk-over måste alltid i så god tid som möjligt meddelas till berörda lag och ansvarig tävlingsledare i den sammandragningen som detta gäller
 •  Matchprotokoll ska upprättas och lagkaptenerna samt tävlingsledaren ska underteckna detsamma. Matchresultat vid godkänd walk-over 0-6.

RESERV

Som reserv i divisionsspelet (Div2-Div3) får endast användas aktiv, registrerad spelare från samma klubb. Reserv från lägre serie får vara reserv i endast en sammandragning i respektive högre serie. Reserv från lag i samma serie eller högre serie tillåts inte.
I div 3 får varje lag innehålla en spelare, reserv eller ordinarie från högre serie Div. 2 eller div 1. Denna spelare får skippa men måste spela etta. En spelare kan endast spela reserv i ett lag i en division.

Om två eller flera lag stannar på samma poäng och platsen gäller uppflyttning, så avgör vinst i inbördes möte(n). Om lagen inte kan skiljas åt genom inbördes möte(n) tillgrips teedragning. För rangordning av övriga platser tillgrips:

 1. högsta poäng i serien,
 2. vinst i inbördes möte(n)
 3. högsta poäng vid tee-dragningen.

Division 2

Spelas som enkelserie med 10 lag, som möts i fyra sammandragningar.

Enbart godkänd dyna gäller i division 2 (likt nationella tävlingar)

Seriesegraren och tvåan kvalificerar sig för spel i Division 1 Södra nästa säsong. Om inget lag från Småland - Östergötland, Sydsverige eller Västsverige flyttas ned från Elitserien till Div 1 Södra kan den vakanta platsen eventuellt fyllas med trean från Division 2 Småland - Östergötland.

De tre sämst placerade lagen i Div.2 flyttas ned till div 3 Småland - Östergötland. Ytterligare lag kan bli aktuella för nedflyttning beroende på utgången i de högre serierna. Om de högre serierna är färdigspelade och förutsättningarna för upp- och nedflyttning är klara skall detta meddelas samtliga kaptener före sista sammandragningen.

Division 3

Spelas som enkelserie med antalet anmälda lag, som möts i max fyra sammandragningar.

Användande av ej godkänd dyna är möjligt men vara av tygmodell.

Minst tre lag är kvalificerade för spel i div 2 Småland - Östergötland nästa säsong.

Om de högre serierna är färdigspelade och förutsättningarna för upp- och nedflyttning är klara skall detta meddelas samtliga kaptener före sista sammandragningen.


INFORMATION

Tävlingsledare

 1. Att vara Tävlingsledare (TL) i en klubb innebär ansvar för klubbens tävlingsverksamhet.
 2. Att vara Tävlingsledare (Tl) för en tävling innebär ansvar för en särskild/specifik tävling. (Utbildning i S-CUP?)

Klubbens Tävlingsledare (TL)

 • Ansvarar för klubbens tävlingsprogram och att det utses funktionärer dvs domare och tävlingsledare för varje arrangemang.
 • Finns det en tävlingskommitté i klubben är TL självklar ordförande/medlem i denna.
 • TL ansvarar för att anmäla klubbens lag till divisionsspel, elitserien samt div 1-4 och SM
 • TL är klubbens kontaktperson visavi SCF och SÖCF i tävlingsfrågor
 • TL håller sig informerad om de egna klubblag som tävlar utanför hemarenan och resultaten från tävlingar, där klubbens lag spelat

Tävlingsledare för en specifik tävling (Tl) ALLA TÄVLINGAR, se SCF?

 • I god tid Informera sig om SCF:s, SÖCF:s eller egna klubbens tävlingsbestämmelser ang. den specifika tävlingen
  Vem gör spelprogrammet ? Ska priser delas ut? Vem anskaffar priserna?
 • Vem ska ha ev tävlingsrapport ? (T ex SCF då det gäller Elitserien och Div 1, SÖCF när det gäller div 2-4 osv)
 • Ev informera media före, under och efter tävlingen
 • Anvisa ev fotografer plats i hallen för att ta bilder
 • Vara kontaktperson för domaren
 • Kontrollera att fullständiga protokoll skrivs (omgång för omgång, samt fullständiga laguppställningar osv) och att båda kaptenerna signerar protokollen
 • Ansvarar för att protokoll upprättas för match där walkover (wo) lämnas och signera detsamma
  Skicka protokollen till SCF, SÖCF eller annan förening/person efter avslutat tävling

Dokument

 • SCF:s Tävlingsbestämmelser Aktuella tävlingsbestämmelser hämtas från SCF:s hemsida www.curling.se

Småland-Östergötlands tävlingsbestämmelser Aktuella tävlingsbestämmelser hämtas från SÖCF:s hemsida www.socf.se

Copyright © SÖCF 2010-2024