SÖCF

Styrelse

Mattias Moberg

Ordförande

Mobil:
0730662850

Lars Landelius

Vice ordförande

Mobil:
0705482096

Lars Landelius

Kassör

Adress:
Lottstad Mellangård Skeppsås
596 92 Skänninge
Mobil:
070-548 20 96

Karin Österberg

Sekreterare

Adress:
Lövbergsvägen 21
605 91 Norrköping
Mobil:
073-422 49 31

Sebastian Aguilera

Ledamot

Tel:
0705296316

Göran Carlsson

Ledamot

Tel:
0738384786

Övriga distriktsfunktionärer

Leif Öhman

Isbanekonsult

Tel:
036-769 69
Mobil:
0706-38 52 54

Valberedning

Peter Nero

Sammankallande

Mobil:
073-0949571

Fredrik Friberg

Revisorer

Lennart Johansson

Tel:
0142-723 71

Britt Isacson Jansson

Suppleant

Mobil:
070-5652147

Copyright © SÖCF 2010-2024